Fryslân

Geloven in Fryslân - Leauwe yn Fryslân

 

In 2015 zijn we met een groepje collega's gestart met een nascholingscursus voor voorgangers in de kerken. 'Leauwe yn Fryslân' heet die cursus, geloven in Fryslân. We staan daar stil bij de verbinding tussen geloven, kerk zijn en de Friese context. Wat ons ten diepste beweegt staat niet los van de wereld om ons heen. De Bron van ons leven vindt weerklank in het landschap van ons leven, in onze taal en cultuur, in de geschiedenis en in de ontmoeting met de mensen om ons heen. Op deze pagina en in het menu vind je meer over 'Leauwe in Fryslân'.