Afbeelding van het schilderij Fryslân

(A-638, 100x200 cm

te koop op www.vassilev.com) van Peter Vassilev

(Sofia, 1943 - Franeker, 2011)

 


27 juni 2019 - Introductiemorgen                        cursus 'Geloven in Fryslân' in Nijkleaster

'Leauwe yn Fryslân' is een cursus voor voorgangers - pastoraal werkers, predikanten, priesters - die zich willen verdiepen in de Friese context van geloven, kerk en theologie.
Studietijd m.b.t. permanente educatie: 56 uur/2 ECTS (deel 1) of 112 uur/4 ECTS (deel 1 en 2).
Informatie en aanmelding (voor 20 juni) bij Tytsje Hibma (0517-341859
thibma@hetnet.nl)

Data studiedagen: 18 september, 16 oktober, 27 november 2019 en 15 januari 2020.
Plaats: Nijkleaster, Redbadkerk te Jorwert
Docenten: Alex Riemersma, Liuwe Westra, Hinne Wagenaar, Tytsje Hibma
Meer informatie:
https://www.kruspunt.frl/kursus-leauwe-yn-fryslan-2019-2020/

 

Download
Geloven in Fryslân, jaargang 2019-2020
190529 folder Leauwe yn Fryslân - jiergo
Adobe Acrobat document 772.3 KB