'Geloven in Fryslân'

-  jaargang 2021-2022

 

'Leauwe yn Fryslân' is een cursus voor voorgangers - pastoraal werkers, predikanten, priesters - die zich willen verdiepen in de Friese context van geloven, kerk en theologie.

Deel 1 omvat 4 studieochtenden. Deelnemers kunnen daarna kiezen voor Deel 2, het zelf schrijven van een artikel op het gebied van geloven, kerk en theologie in Fryslân.

 

Afbeelding van het schilderij ‘Boerderij met koolzaad’ van Jentsje Popma

 

 


Data deel 1:    27 oktober, 24 november 2021 en 12 januari, 9 februari 2022

 

Plaats:             Nijkleaster, Redbadkerk te Jorwert

 

Docenten:      Alex Riemersma, Hinne Wagenaar, Liuwe Westra, Tytsje Hibma.

 

Kosten:           Deel 1 € 350.- en Deel 2 € 150.-

PE:                   Accreditatie predikanten/kerkelijk werkers PKN: 1 ECTS (deel 1), 3 ECTS
                         (deel 1 en 2)

Informatie:    
https://www.kruspunt.frl/leauwe-yn-fryslan-2021-2022/

 

Download
Geloven in Fryslân, jaargang 2021-2022
folder Hollânsk Leauwe yn Fryslân 2021-2
Adobe Acrobat document 694.4 KB
Download
Geloven in Fryslân, jaargang 2020-2021
200620 folder LYF 2020-2021 - Hollânsk.d
Microsoft Word document 41.0 KB
Download
Geloven in Fryslân, jaargang 2019-2020
190529 folder Leauwe yn Fryslân - jiergo
Adobe Acrobat document 772.3 KB