Even kennismaken

 

Mijn naam is Tytsje Hibma en ik ben predikant en geestelijk begeleider. Op deze website verzamel ik ervaringen uit verschillende kringen waar ik deel van uitmaak: o.a. het dorp Kimswert, de protestantse gemeente Arum-Kimswert, de opleiding geestelijke begeleiding en de cursus Leauwe yn Fryslân.

 


Ik groeide op in Wiuwert, het dorp waar rond 1670 Anna Maria van Schurman zich vestigde met de Labadisten. In Amsterdam heb ik theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Na mijn afstuderen werd ik predikant in de PKN (Protestantse Kerk in Nederland), in achtereenvolgens Krabbendam (NH), Winsum (Frl) en nu in Arum-Kimswert. Van 2005-2008 volgde ik de opleiding Geestelijke Begeleiding (Protestantse Theologische Universiteit en Titus Brandsma Instituut) en van 2009-2011 de supervisorenopleiding op Windesheim in Zwolle. Sinds 2009 werk ik mee als practicumdocent aan de opleiding Geestelijke Begeleiding.