Geestelijke begeleiding

Sporen van God in het leven van mensen

 

Ik geloof dat ieder mens schepping is van God. Anderen spreken misschien over het geheim, de bron of het wezen van hun mens zijn.

 

Ik geloof dat de Eeuwige ons tevoorschijn roept, om te worden zoals we bedoeld zijn, om in volle bloei te raken.


 

Onze geestelijke weg gaat over dat tevoorschijn komen, onze groei in de ontmoeting met God, met elkaar en met de wereld om ons heen.

 

Geestelijke begeleiding wil dat proces dienen. Woorden die daarbij horen zijn b.v. aanvaarding, verlangen, onderscheiding, loslaten, struikelblokken en hulpbronnen, geboorteproces, overgave, belangeloze liefde. 

Verlangen, onderscheiding en belangeloze liefde

 

Verlangen is een kernwoord op de geestelijke weg. Geestelijke begeleiding begint met het verkennen van het verlangen, van de geestelijke vraag van de begeleide. In het verlangen van een mens kan de stem van de Geest doorklinken, de trekkracht van Gods liefde die bezig is mij te vormen en om te vormen. Onderscheiding is een ander kernwoord. Hoe kan ik de werking van God op mijn weg onderscheiden? Hoe leer ik de verschillende en vaak tegenstrijdige stemmen in mijn leven interpreteren? Belangeloze liefde is een derde kernwoord dat ik hier wil noemen. Geestelijke begeleiding zoekt de liefdevolle ruimte van Gods werkzame aanwezigheid. In deze niet-oordelende ruimte mag alles gezien en gehoord worden, een mens in alle zwakheid en kracht. Daar kan de innerlijke stem tot spreken komen, de stem van de Geest die de eigenlijke geestelijk begeleider is. En daar kan een mens toegroeien naar wie hij of zij wezenlijk is in Gods ogen.

 

WAT HET IS

 

Het is onzin zegt het verstand

Het is wat het is zegt de liefde

 

Het is tegenslag zegt de berekening

Het is alleen maar pijn zegt de angst

 

Het is uitzichtloos zegt het inzicht

Het is wat het is zegt de liefde

 

Het is belachelijk zegt de trots

Het is lichtzinnig zegt de voorzichtigheid

 

Het is onmogelijk zegt de ervaring

Het is wat het is zegt de liefde

 

Erich Fried