Gedachteniszondag

Op de Gedachteniszondag (eind november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de laatste zondag vóór Advent) denken we aan de mensen die ons zijn voorgegaan.

In de verbondenheid van Gods liefde door de tijden heen, noemen wij dan de namen van mensen die het afgelopen jaar zijn overleden.
In de dienst wordt bij iedere naam die genoemd wordt een kaars aangestoken tot nagedachtenis. Daarna is er voor alle aanwezigen gelegenheid om een lichtje aan te steken, voor allen die we in ons hart meedragen.