Meimmeren

Als een boom aan het water

 

Ja, ik weet het wel: mijmeren spel je met een lange ij en ook met maar één m.

 

Maar meimmeren doet me denken aan de Meimkring

Meimmeringen mogen groeien in een liefdevolle ruimte zonder oordeel, een vrije ruimte waarin je je gedachten mag laten gaan, waar je mag voelen wat je voelt en tot uitdrukking brengen wat je beweegt.

 


Meimmeren doet me ook denken aan het 'mimerjen' in Psalm 1. In de Friese bijbel staat daar: 'Wat in gelok asto langst hast nei de wurden fan God en dêr oer mimerst by nacht en by dei. Dan bisto as in beam oan wetterstreamen plante. Dan draachsto fruchten op 'e tiid en bliuwsto altyd grien.'

 

Wat een geluk als je verlangt naar de woorden van de Ene en daar over meimmert in de nacht en overdag. Dan ben je als een boom aan stromend water. Dan draag je vrucht en blijf je altijd groen.