Kuierje mei God oer de Slachte

Wandelen met God over de Slachte

 

Eindwerkstuk

opleiding Geestelijke Begelelding

2005-2008, Tytsje Hibma

 

Download
Friese versie
Kuierje mei God - Fryske ferzy.pdf
Adobe Acrobat document 4.6 MB
Download
Nederlands versie
Kuierje mei God - Nederlandse versie.pdf
Adobe Acrobat document 6.2 MB