De voogden van Franeker

 

Op de eerste dinsdag in november komen jaarlijks de voogden van het voormalige weeshuis van Franeker het interieur van de Laurentiuskerk inspecteren en het graf van Ida van Tiara. Als alles in orde bevonden wordt ontvangt de Laurentiuskerk een gift uit de erfenis van Ida van Tiara.