Wobbelke

 

Wobbelke is de dochter van Grutte Pier. Volgens genealogisch onderzoek is ze rond 1510 geboren en overleed ze op 14 maart 1571. Ze was dan vijf jaar jong toen de Saksische benden Kimswert plunderden en de boerderij van haar ouders in brand staken. Haar moeder en broer kwamen hierbij om en haar vader overleed na enkele jaren strijd in 1520. Uit notariële akten is op te maken dat Wobbelke drie keer getrouwd geweest maar er zijn geen berichten over nazaten.


Wobbelke. We weten niet veel over haar. Juist daarom kunnen we ons van alles bij haar voorstellen. Een klein kwetsbaar meisje dat als een teken van vrede de strijd overleeft. Jong leven dat hoop geeft in een tijd van hopeloze gevechten. Een sterke vrouw die op zichzelf teruggeworpen wordt en zorg draagt voor haar naasten. Een mens die alle seizoenen van het leven meemaakt, weer en wind doorstaat en uitziet naar de oogst.

 

Wobbelke brengt mij bij een lied, een prachtige bewerking door Atze Bosch van het Iona-lied 'The peace of the earth be with you'.

 

De frede fan 'e greiden wês oer dy,

de frede fan mar en lân;
de frede fan 'e loften wês oer dy,

de frede fan waad en strân.
Djippe frede mei komme oer dy.
Mei Gods frede no groeie yn dy.