Doarpsmiel

Doarpsmiel in Kimswert

 

Op iedere laatste woensdag van de maand is er een Doarpsmiel in Piers' Stee in Kimswert. Om 17.00 uur beginnen we met koken en om 18.00 uur gaan we eten. De kosten van de maaltijd (inclusief een kopje koffie/thee bij binnenkomst) zijn 5 euro pp en kinderen 3 euro (kinderen tot 4 jaar gratis). Meer koffie/thee of een drankje kunnen jullie voor eigen rekening krijgen aan de bar.

 

Wil je/u mee eten? Wil je/u helpen koken? Heb je/u vervoer nodig? Geef het uiterlijk maandags voor het Doarpsmiel aan ons door.

 

Tytsje Hibma   0517-341859 thibma@hetnet.nl