Protestantse gemeente Arum-Kimswert

 

Als gemeente zoeken we de ontmoeting met God, met elkaar en met de mensen om ons heen. De onderstaande gedachten zijn een inkleuring van het verlangen naar die ontmoeting:

 

Ontmoeting met elkaar

- echte ruimte voor ieders eigen aard en geloof

- een hechte onderlinge band en gemeenschap

- zonder geroddel en met werkelijke aandacht voor elkaar

- ruimte om ervaringen te delen met elkaar

 

Ontmoeting met God

- de preek is elke week een inspiratiebron

- ruimte voor blijdschap en spontaniteit

- aandacht voor de bijbel, gebed en groeien in geloof

- kunnen voelen dat de Geest werkzaam is

 

Ontmoeting met de mensen/wereld om ons heen

- voor het hele dorp en voor alle mensen

- volop in beweging en meegaand met de tijd

- zorg voor mensen in de knel, dichtbij en ver weg

- evangelie van Jezus uitstralen in woord en daad

 

Kinderen en jongeren

Door alles heen speelt het verlangen dat kinderen en jongeren zich in alles welkom zullen voelen

 

Zie voor meer informatie www.tsjerkearumkimswert.nl