Zorg om boer en tuinder

 

Op een bijeenkomst van kerken in de classis  sprak Pieter Knijff, regiocoördinator van 'Zorg om Boer en Tuinder'. Hij vertelde over de vragen waar de agrarische sector in onze tijd voor staat en in samenhang daarmee de verantwoordelijkheid van iedere consument voor onze leefwereld. Voor je het weet gaan in zo'n ontmoeting de haren recht overeind staan en ontbrandt er een discussie tussen boeren en milieumensen en vliegen er verwijten over en weer.

Het werd een spannend gesprek waar alle aanwezigen zich bij betrokken voelden. In een nagesprekje vatte mijn buurman zijn visie samen: 'Het gaat niet om een tegenstelling tussen boeren en milieumensen of zoiets. Het gaat om rentmeesterschap. Dat we allemaal geroepen zijn om bewust en zorgzaam om te gaan met wat ons gegeven wordt.' De avond wakkert mijn verlangen aan om een bewuste consument te zijn.

 

19 oktober 2017