Theologie

In het menu vind je diverse artikelen en werkstukken die ik in de loop van de tijd heb geschreven, o.a. als product van een studieverlof.

 

- Wat geloven we eigenlijk? (studieverlof, 1999)

- Kuierje mei God (eindscriptie opleiding geestelijke begeleiding, 2008)

- Wandelen met God (kennismaking met geestelijke begeleiding, 2010)

- Het ene nodige in het hier en nu (eindscriptie supervisorenopleiding, 2011)

- Wat is geestelijke begeleiding (fragment artikel Kerk en Theologie, 2016)

- Christelijke dogmatiek - een update 2.0 (studieverlof, 2016)

- Identiteit in beweging - Op Fryske grûn (artikel Friesch Dagblad, 2017)