10 oktober 2011 - Weldadige hulp

 

Vanuit pastoraal werk in achterstandsbuurten is de Stichting Presentie ontstaan. Op de website vertelt Andries Baart over presentie als basis voor welzijnswerk en hulpverlening. Het gaat om aandachtig en toegewijd betrokken zijn op de ander. Leren zien wat er voor de ander op het spel staat - van verlangen tot angst. En dan gaan begrijpen wie je voor de ander kunt zijn en wat er gedaan moet worden.

 

Wat mij trof was dat Baart presentie niet stelt tegenover absentie, afwezig zijn, maar tegenover interventie. Interventie noemt hij 'een subtiele, complexe en hypermoderne vorm van absentie'. Present zijn. Een mens die tevoorschijn komt vanachter de calculaties, methodieken en behandelplannen. Een mens die bij een ander mens aan tafel komt zitten, met aandacht en toewijding. En dan gaandeweg samen ontdekken wat er speelt aan verlangen en angst, en wat er gedaan kan worden om voort te kunnen op de weg. Zulke hulp doet weldadig aan.